گناهان یک شهید 16 ساله

درتفحص شهدا دفترچه یادداشت یک شهید١۶ساله پیدا شد که گناهان هر روزش را در آن یادداشت می کرد گناهان یک روز او این ها بود:

سجده نماز ظهر طولانی نبود

زیاد خندیدم

هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که از خودم خوشم آمد.

 راوی در سطر آخر اضافه کرده بود که : دارم فکر می کنم چقدر از یک پسر ١۶ ساله کوچکترم.

در بهار آزادی جای شهدا خالی

از طرف خ.ب

/ 2 نظر / 15 بازدید
ابرار313

سلام بسی گفتیم و گفتند از شهیدان شهیدان را شهیدان میشناسند التماس دعا یا حق

س.ش

شهیدان زنده اند الله اکبر